Inspirationens kraft: Filmskapande och livsval

Inspirationens kraft: Filmskapande och livsval

“Så snart vi avslutade visningen av filmen började publiken ställa en och samma fråga: vad kan vi göra?”

Franny Armstrong, regissör för dokumentärfilmen “McLibel”.

Sedan jag var ett barn har jag alltid beundrat den inverkan som en viss film skulle kunna ha på min världssyn. Även om någon har upplevt samma erfarenhet, även bara en gång i sitt liv, tycker jag att det är svårt att inse vad någon går igenom när det väl händer: du upplever någonting både visuellt och en stark berättelse som slår i gång gnistor inom dig.

Men exakt vad händer inom oss?

En undersökning som genomfördes i Spanien visade på vilket sätt våra hjärnor stimuleras av berättelser och som följd hur historier kan påverka våra liv.

Till exempel, på en enkel nivå, om en vän berättar en historia, kommer vissa delar av våra hjärnor att aktiveras på samma sätt som de skulle om vi själva skulle uppleva händelserna i vår väns berättelse.

Dessutom, om vi berättar historier som bidrar till att forma vårt sätt att tänka och våra liv, kan samma effekt också hända med publiken. Så blir vi inspirerade av någon annans historia.

En verkligt liknande mekanism kan hittas bakom dokumentärfilmer eftersom de kan uppnå imponerande resultat för sin publik. Det beror på att dokumentärfilmer har denna enorma makt att lämna ett bestående intryck på publiken och de kan potentiellt leda till förändringar i samhället.

De främsta filmmakarna har faktiskt ökat medvetenheten om en fråga, och om vi blir mer medvetna om det problemet förbättrar vi vår känsla för orsaken och blir redo att hjälpa till att bekämpa den.

Tvingande och intima berättelser som skildras i dokumentärer hjälpte mig mycket att bestämma vad jag ska göra och hur man gör det på en viss punkt i mitt liv. Det hjälpte mig att bli bättre informerad om vissa händelser och sedan bestämma hur man ska fortsätta att bli involverad och hjälpa till.

Generellt sett kan vi berätta en historia – vilken historia vi verkligen bryr oss om – får oss att må bättre och får andra att uppleva en känsla av samvete med andra.

Så det är sätt att berätta historier som ett verktyg för att öka medvetenheten om att det är viktigt och inte omöjligt alls. Den gemensamma marken som är tillgänglig för var och en av oss (utmaningar, val, känslor och så vidare) är så dyrbart eftersom det överstiger kulturer, geografiska och mentala gränser. Det handlar om livserfarenheter.

Att berätta även en liten del av din personliga livshistoria hjälper dig att känna till den händelsen och som en följd sätter grunden för en bättre framtid. Ju mer vi vet om oss själva, desto mer blir vi kunna uppnå det vi vill ha i livet. Med andra ord påverkar kunskapen i ditt liv ditt liv.

Därför beslutade IFALL att genomföra KASAM-modellen i sitt filmprojekt, Reflektera Filma Sprida. Antonovskijs tillvägagångssätt fokuserar på faktorer som stöder hälsa och välbefinnande. Den lyfter fram förståelsen och den meningsfullhet vi kan nå för oss själva och förstå de positiva effekter vi kan bevittna i vårt liv.

I den bemärkelsen, för att berätta för våra berättelser genom filmer medan de fokuserar på deras betydelser, är den slutliga produkten – filmen – som ett mynt:

På ena sidan berättar vi vår historia och vi drar nytta av den. Å andra sidan kan vår publik bli inspirerad. Så varför inte prova?

Om du är intresserad av vårt projekt, skriv till oss eller besök ett av våra volontärmöten!

No Comments

Post A Comment