INTEGRATION FÖR ALLA

Vi är en volontärbaserad organisation.

organisationens huvudmål

är att främja integration mellan kulturer och motverka våld mellan kulturer i sverige och i andra länder.

Grundnivå

Vi har flera aktivitetsgrupper som språkkafé, läxstöd, sportdagar, internationella kvällar. Dessa aktiviteter är veckovis eller månadsvis och våra volontärer planerar och organiserar

intellektuell nivå

Vi ansöker om vuxenutbildning och ungdomsprojekt på lokal och internationell nivå. På denna nivå blev volontärer ungdomar och vuxna mer erfarna med projekt, särskilt om att dela bästa praxis mellan projektpartner

informativ nivå

Vi förbereder seminarier, konferenser, paneler och handböcker för lokalbefolkningen, socialarbetare, lärare, volontärer som kan följa ny information om integration och kulturer.

Icke-formell utbildning och metoder tillämpas för dessa aktivitetsnivåer. kreativt drama och filmskapande är några av metoderna som ifall använder i utbildningar.