Author: Charlotte Meletli

As an intern I participated to a lecture on 22nd of April 2024 about Humanitarism and Development in Africa. I learnt about different opinions and viewpoints on the subject. The conference was presented by Agnese Pacciardi, a researcher in the Department of Political Science in Lund...

Project tittleYouth for Environmental Action Project Acronym YFE Start 01/01/2024 End 31/10/2024     Project code:2023-3-SE02-KA152-YOU-000171313 Aims of the project: -Theproject aims to raise awareness of the climate crisis and inspire young people to take meaningful individual action. By facilitating non-formal learning experiences and active youth engagement, the project aims to provide...

IFALL skickar volontär till EOS Språk kaffe för att hjälpa till EOS Språk kaffe är en plats för människor att träffa andra språkinlärare, umgås och öva språkkonversation. EOS Språk kaffe erbjuder alltid konversationer på svenska och engelska. När det är möjligt kommer det vara fler språk. Det är öppet för...

Hello Youth,s  volontär delta i lokal aktivitet och hjälpa till med Tamam, Tamam organisation i Lund ordnade aktivitet och där spelar vi fotboll Och ha kull tillsammans, det som är bäst med fotbollen att vi är blandad båda tjejer och killer och vi alla försöka...