IFALL has organized the 3rd project meeting of YouMe in Helsingborg, Sweden after Madrid and Frankfurt. As you know the YOUME project aims at providing information, training and support to a selected number of migrants, especially the young ones coming from war-torn countries, in order to...

De första månaderna gick åt till att förbereda sig och delta i sociala aktiviteter för att bygga förtroende mellan ensamkommande barn, projektledare och samhälle. Varje vecka har IFALL haft återkommande aktiviteter med många deltagare. Exempel på aktiviteter är; språkstöd, idrott för olika målgrupper (kvinnor, mammor...

Translate »