projekter

LENO

Leave No One Behind

LENO

Project code 

Start date 

End date 

Program :Erasmus+

Partners :

 

Website: 

Description

“Ingen ska bli lämnad bakom”: Ett ställningstagande för 2030 års agenda för hållbar utveckling. Detta projekt involverar flera partners med kunskap och expertis inom icke-formella utbildningsmetoder som; Performancekonst, sport/cirkus, e-sport, spel och filmskapande. Det huvudsakliga syftet med projektet är att uppnå social inkludering och att sedan bibehålla den. Vårt mål med “LENO” är att föra samman olika organisationer; experter inom olika icke-formella metoder för att sedan främja social inkludering, tack vare allas kunskap och utbildning. Vare sig vem du än är så ska social inkludering bibehållas.

Detta ska genomföras genom ungdomsutbyte, EVS, jobbskuggning och annan träning.

The LENO project embraces social inclusion as a crucial concept for all and can be easily realised when we appreciate every young person has unique talents and intelligences that can be achieved through non-formal methods. Once we experience this exchange of non-formal methods over a two-year period it will enable the capacity of each organisation involved to expand their own toolkit of non-formal methods which they can sustainably continue to work with after the project has ended.

LENO proposes to combine a range of non-formal methods to expertly offer young people and professionals with a unique opportunity to expand their individual capacity.