Boel Skoglunds Integrationspris

För oss betyder integration sammanförande till en helhet. Integration är en dubbelriktad process som förutsätter växelverkan och samarbete med den övriga befolkningen. Under processen sker ändringar och inlärning i båda riktningarna. Integration är arbetet som för samman olika grupper.  Integration kan behövas till exempel mellan äldre och ygnre/majoritet och minoritet/svenkar och icke svenskar/man och kvinna.

Om ni tycker att det finns en person/grupp/förening/företag som gör stora insatser för att underlätta ingtegrationsprocessen i Örkelljunga vill vi att ni nominerar till oss genom att skicka ett mail till info@ifall.se med motivering. Ni kan nominera fram till och med den 13 oktober 2017.

Boel Skoglunds Integrationspris kommer att delas ut under Kulturdagen den 21 oktober 2017.

Integration för Alla – Alla för integration!

 Translate »