PRO IFALL

PRO IFALL FACEBOOK

 

IFALL är en förening med ett allmännyttigt ändamål. IFALL utvecklas kontinuerligt inom de lokala och internationella områdena. Det finns 10 veckovisa aktiviteter och det har under senaste fyra åren funnits 10 projekt. Under dessa år har IFALLs volontärer och ledare blivit experter inom olika områden och olika ämnen. Detta har lett till en annan organisation som heter Pro IFALL. Huvudsyftet med Pro IFALL är att skaffa alternativa icke-formella utbildningsmetoder och arbeta för projektutveckling. Det är ett företag som arbetar för utbildning och tillhandahåller experter till IFALL, andra ideella organisationer, skolor och kommuner i Sverige och EU. Vi vill framhålla skillnaden mellan IFALL och ProIFALL offentligt och om ni vill veta mer vänligen kontakta Tina Olivemark ordförande i IFALL.

IFALL Styrelsen

_______________________________________________________________________

 

IFALL is an NGO for everyone’s interest. IFALL develops continuously in local and international areas. There are 10 local activities a week and has had 10 projects over the past 4 years.  During these years IFALLs volunteers and leaders have become experts in different areas and topics. This has led to another organisation called Pro IFALL. The main purpose of Pro FALL is to make available for use alternative non-formal education methods and work for project development. It is a company that works for training and providing experts to IFALL and other NGOs, schools and municipalities in Sweden and the EU. We would like to emphasize the difference between IFALL and Pro IFALL publicly and if you would like to know more please contact Tina Olivemark Chairman in IFALL.

IFALL Board

 

 

Caprifolens Voltigeklubb

Caprifolen

Caprifolens Voltigeklubb FACEBOOK

IFALL samarbetar med Caprifolen, utanför Våxtorp, på lokal nivå. Vi har olika aktiviteter inom gymnastik, voltige och akrobatik tillsammans och vi har också kvinnogruppen tillsammans ungefär en gång i månaden med kvinnor från Caprifolen och kvinnor från Örkelljunga.

 

ELM Örkelljunga

ELM

Tillsammans med ELM har vi språkcafé i Örkelljunga.

 

Translate »