Reflektera! Filma! Sprida!

arv_logo_rgbProjektet syftar till att med konst och filmskapande som metod göra ensamkommande barn och ungdomar delaktiga i att formulera deras utmaningar såväl som lösningar på dessa. Inom projektet kan målgruppen dokumentera sina berättelser och svårigheter samt arbeta med att formulera lösningar på dessa. Filmerna är tänkta att visas för bland annat organisationer och socialarbetare som jobbar inom integrationsområdet. Målgruppen i projektet är ensamkommande barn och unga i Örkelljunga och Klippan. Projektet beräknas kunna involvera 60 ungdomar i projektarbetet. Efter projekttiden kommer IFALL att arbeta vidare med filmskapande aktiviteter. Filmerna som tagits fram kommer att visas i skolor, på bibliotek och för anställda inom integrationsområdet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Nyanländas mottagande och etablering

 

Reflektera! Filma! Sprida!
Translate »