Ideer för livet – Skandia:

IFALL:s projekt - Kultursällskåpet

Projektnamn: Kultursällskåpet

Bakgrund/syfte: Örkelljunga är en liten by och förra året etablerades ett boende för unga nyanlända flyktingar. Nackdelen med att vara i en liten by är att det är svårt att hitta en mötesplats där unga kan kommunicera och dela sin tid efter skolan. Det är ännu svårare för de nyanlända invandrarungdomarna att hitta vänner som de kan tillbringa sin fritid med efter skolan. Ett annat stort problem för de nyanlända invandrarna är språkbarriären bristande svenskan. Som en sammanfattning finns det alltså en brist på mötesplatser och språkbarriärer som förhindrar att ungdomar integreras i en liten by. Syftet med detta projekt är att skapa en mötesplats som kan motivera unga invandrare och lokala ungdomar att samlas, på detta sätt, kommer de att ha fler möjligheter att utrycka sig på svenska och träffa vänner från annan kultur. Förutom detta, är en annan viktig sak hur vi kan använda olika verktyg/metoder och aktiviteter som kan öka motivationen så att unga människor kommer att vara villiga att träffas.

Kultursällskåpet
Translate »