“Vad har filmprojektet gjort och vad ska vi göra?”

Vår 3-månaderssammanfattning; Filmprojektets andra år började i oktober 2017 med Minna, Ali och Charlotte som tillsammans planerar för det kommande året. Vi träffade vid flera tillfällen under oktober för att planera och slutföra aktiviteterna nedan. De blev en stor framgång! … Continue reading “Vad har filmprojektet gjort och vad ska vi göra?”