För oss betyder integration sammanförande till en helhet. Integration är en dubbelriktad process som förutsätter växelverkan och samarbete med den övriga befolkningen. Under processen sker ändringar och inlärning i båda riktningarna. Integration är arbetet som för samman olika grupper.  Integration kan behövas till exempel mellan äldre och ygnre/majoritet och minoritet/svenkar och icke svenskar/man och kvinna.

Om ni tycker att det finns en person/grupp/förening/företag som gör stora insatser för att underlätta ingtegrationsprocessen i Örkelljunga vill vi att ni nominerar till oss genom att skicka ett mail till info@ifall.se med motivering. Ni kan nominera fram till och med den 13 oktober 2017.

Boel Skoglunds Integrationspris kommer att delas ut under Kulturdagen den 21 oktober 2017.

Integration för Alla – Alla för integration!

 

Boel Skoglunds Integrationspris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »