Filmprojektet gör nu en sammanfattning av vad vi gjort det första halvåret i projektet  REFLEKTERA! FILMA! SPRIDA!

De första månaderna gick åt till att förbereda sig och delta i sociala aktiviteter för att bygga förtroende mellan ensamkommande barn, projektledare och samhälle. Varje vecka har IFALL haft återkommande aktiviteter med många deltagare. Exempel på aktiviteter är; språkstöd, idrott … Continue reading Filmprojektet gör nu en sammanfattning av vad vi gjort det första halvåret i projektet  REFLEKTERA! FILMA! SPRIDA!